تیم ایفا کارن

دفتر طراحی نظارم مهندسی شماره 135

دفتر مرکزی اهواز شرکت ایفا برج کارن

دفتر طراحی نظارم مهندسی شماره 135

دکتر ساسان وثوقی

دکتر ساسان وثوقی

دکترای عمران - سازه

شماره تماس : 09129289587مهندس ناصر هلالی جولا

مهندس ناصر هلالی جولا

کارشناسی ارشد عمران - سازه‌های هیدرولیکی

شماره تماس : 09166142360